CONTACT US

                                                                  MAKAO MAKUU

OFISI YA RAIS SEKRETARIETI YA MAADILI YA VIONGOZI WA UMMA
Makao Makuu,
Mtaa wa Ohio,
S.L.P 13341
Dar Es Salaam
Simu: +255 22211810/11 2136422
Nukushi:  +255 22 2119217
Barua Pepe: secretariat@ethics.go.tz

 

OFISI ZA KANDA

KANDA YA KASKAZINI:

(Mikoa ya Arusha, Manyara na  Kilimanjaro)

Audit House Mtaa Wa Kware/Sakina

S.L.P 3174 Arusha

Simu: +255 272544534

Nukushi: +255 272544780

Barua Pepe:arusha@ethicssecretariat.go.tz

 

KANDA YA NYANDA ZA JUU KUSINI:

(Mikoa ya Mbeya, Iringa, Njombe, Katavi na Rukwa)

Jengo la NBC,

Barabara ya karume,Mbeya

S.L.P 6311 Mbeya

Simu: +255 252502714

Nukushi: 025 2502724

Barua Pepe:mbeya@ethicssecretariat.go.tz

 

KANDA YA KATI:

(Mikoa ya Dodoma na Singida)

Jengo la Mfuko wa hifadhi ya jamii,(NSSF)

Dodoma,Mtaa wa askari,

S.L.P 1887 Dodoma

Simu: +255 262321059

Nukushi: 2323838

Barua Pepe:dodoma@ethicssecretariat.go.tz

 

KANDA YA ZIWA:

(Mikoa ya Kagera, Mara, Geita  na Mwanza)

Jengo la Mfuko wa hifadhi ya jamii,(NSSF)

mwanza, Mtaa wa kenyatta,

S.L.P 1473 Mwanza

Simu/nukushi: +255 282505005

Barua Pepe:mwanza@ethicssecretariat.go.tz

 

KANDA YAKUSINI:

(Mikoa ya Lindi,Mtwara na Ruvuma)

Jengo la mkuu wa mkoa

S.L.P 218 mtwara

Simu/nukushi: +255 232333963

Barua Pepe:mtwara@ethicssecretariat.go.tz

 

KANDA YA MAGHARIBI:

(Mikoa ya Tabora, Kigoma, Simiyu na Shinyanga)

Jengo la Mfuko wa hifadhi ya jamii, (NSSF)

Tabora, Mtaa wa Jamhuri,

S.L.P 1126 Tabora

Simu/nukushi: +255 2605323

Barua Pepe:tabora@ethicssecretariat.go.tz