Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
OFISI YA RAIS – SEKRETARIETI YA MAADILI YA VIONGOZI WA UMMA