Privacy Policy


Taarifa binafsi inayokusanywa na Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma itatumiwa na Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma tu.