Bronchures


Jina la nyaraka
Kanuni za Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma (Udhibiti wa Mgongano wa Maslah) za mwaka 2020. Pakua
Public Leaders associated to PLCE Pakua
Public Leaders Code of Ethics in Summary Pakua
Conflict of Interest Pakua
Function and Mandate of ES as per PLCE Pakua
Integrity Pledge Pakua