Hotuba


Jina la nyaraka
HOTUBA YA MHE.JAJI (MST.) HAROLD R NSEKELA KAMISHNA WA MAADILI WAKATI WA UFUNGUZI WA MAFUNZO YA UONGOZI KWA WAKUU WA IDARA, VITENGO NA MAKATIBU WASAIDIZI MOROGORO, TAREHE 27 APRILI, 2020 Pakua
HOTUBA YA WAZIRI WA NCHI – OFISI YA RAIS, MENEJIMENTI YA UTUMISHI WA UMMA NA UTAWALA BORA, MHE. KAPT. (MST.) GEORGE H. MKUCHIKA (MB.) KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA KWA MWAKA 2020/21 Pakua
TAARIFA YA MHE JAJI (Mst.) HAROLD R. NSEKELA KAMISHNA WA MAADILI KWA VYOMBO VYA HABARI KUHUSU KUANZA KUTUMIKA KWA MFUMO WA UJAZAJI FOMU ZA TAMKO LA RASILIMALI NA MADENI YA VIONGOZI WA UMMA KWA NJIA YA MTANDAO. Pakua
HOTUBA YA MHE. DKT. JAKAYA MRISHO KIKWETE, RAIS WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA KATIKA SHEREHE YA UFUNGUZI RASMI WA KITUO CHA TAIFA CHA KUMBUKUMBU DODOMA TAREHE 18 MACHI, 2015 Pakua
Maelezo Mafupi ya Mafunzo ya Kiufundi ya Tehama Pakua
Mafunzo mafupi ya Kiufundi ya Tehama Pakua
Hon. Kairuki Opening Speech during Debate on Ethics Practices Pakua
Hon. Kairuki's Speech on Maadili Day Pakua