Hotuba


Jina la nyaraka
HOTUBA YA KAMISHNA WA MAADILI WAKATI WA MKUTANO WA BARAZA LA WAFANYAKAZI WA SEKRETARIETI YA MAADILI YA VIONGOZI WA UMMA TAREHE 02 - 03 MACHI, 2021 KATIKA UKUMBI WA MAGADU MOROGORO Pakua
OPENING REMARKS BY ETHICS COMMISSIONER HON. RETIRED JUSTICE HAROLD R. NSEKELA DURING OFFICIATING A TECHNICAL WORKING SESSION (RETREAT) FOR CONFLICT OF INTEREST CAPACITY DEVELOPMENT HELD AT MKAPA HOUSE DODOMA, 31ST AUGUST 2020 Pakua
HOTUBA YA UFUNGUZI : MJADALA WA KUADHIMISHA SIKU YA MAADILI NA HAKI ZA BINADAMU KITAIFA, TAREHE 06 DISEMBA, 2018 JIJINI DODOMA. Pakua
MADA KUHUSU MAADILI YA VIONGOZI WA UMMA ILIYOWASILISHWA NA MHE. JAJI MSTAAFU HAROLD R. NSEKELA KAMISHNA WA MAADILI KWA VIONGOZI WA KITAIFA WA VYAMA VYA SIASA KATIKA KIKAO NA MSAJILI WA VYAMA VYA SIASA KILICHOFANYIKA TAREHE 29/06/2020 KATIKA UKUMBI WA MIK Pakua
MADA: UADILIFU KAMA NYEZO YA MAFANIKIO KATIKA UTUMISHI WA UMMA Pakua
HOTUBA YA MHE.JAJI (MST.) HAROLD R NSEKELA KAMISHNA WA MAADILI WAKATI WA UFUNGUZI WA MAFUNZO YA UONGOZI KWA WAKUU WA IDARA, VITENGO NA MAKATIBU WASAIDIZI MOROGORO, TAREHE 27 APRILI, 2020 Pakua
HOTUBA YA WAZIRI WA NCHI – OFISI YA RAIS, MENEJIMENTI YA UTUMISHI WA UMMA NA UTAWALA BORA, MHE. KAPT. (MST.) GEORGE H. MKUCHIKA (MB.) KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI YA FEDHA KWA MWAKA 2020/21 Pakua
TAARIFA YA MHE JAJI (Mst.) HAROLD R. NSEKELA KAMISHNA WA MAADILI KWA VYOMBO VYA HABARI KUHUSU KUANZA KUTUMIKA KWA MFUMO WA UJAZAJI FOMU ZA TAMKO LA RASILIMALI NA MADENI YA VIONGOZI WA UMMA KWA NJIA YA MTANDAO. Pakua
HOTUBA YA MHE. DKT. JAKAYA MRISHO KIKWETE, RAIS WA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA KATIKA SHEREHE YA UFUNGUZI RASMI WA KITUO CHA TAIFA CHA KUMBUKUMBU DODOMA TAREHE 18 MACHI, 2015 Pakua
Maelezo Mafupi ya Mafunzo ya Kiufundi ya Tehama Pakua